top of page

Fronton - frontem do miasta

Nowoczesna zabudowa w centrum Leszna

Fronton to nowoczesny apartamentowiec w centrum miasta Leszna, zlokalizowany przy osi komunikacyjnej zwaną ‘Trasą Szkolną’, łączący  dworzec PKP i PKS z obiektami szkolnictwa oraz starówką. Budynek uzupełnia istniejącą zabudowę kwartału, zachowując szacunek dla zastanej zabudowy kamienicznej, wpisanej do rejestru Konserwatora Zabytków. Zachowanie rytmu okien, proporcji zabudowy, zaadoptowanie wysokości gzymsów czy kalenic budynków sąsiednich sprawia, że budynek wkomponowuje się w istniejącą tkankę. Użyte materiały, takie jak ręcznie formowana kształtka ceglana, czy blacha na rąbek w nowoczesny sposób współgrają z sąsiednimi budynkami mieszkalno-usługowymi.

Przylegający do działki pasaż pieszy, który jest częścią opracowania i stanowi część traktu szkolnego, ma za zadanie udrożnić ruch pieszy i zaktywizować tę część miasta.

Lokalizacja
Kategoria

Pow. zabudowy
Zakres
Zespół

Leszno
Zabudowa
mieszkaniowo-usługowa

2400m2
Koncepcja
arch. Przemysław Wawrzynek

arch. Małgorzata Wawrzynek

Fronton posiada siedem kondygnacji: jedną podziemną z parkingiem, przyziemie z częścią usługową oraz pięć kondygnacji mieszkalnych
z balkonami i tarasami zielonymi. Budynek nie dominuje w przestrzeni otaczającej dzięki wycofaniu ostatniej kondygnacji, jedynie uniesione naroża budynku podkreślają domknięcie kwartału zgodnie z MPZP tworząc całość.

Wewnątrz budynku zlokalizowane są ogólnodostępne tarasy rekreacyjne oraz zielone tarasy dla mieszkańców. 

Budynek ma do zaoferowania aż 27 lokali usługowo-biurowych i przestrzeni co-workingowych, o różnych powierzchniach. Dzięki powierzchni
usługowo-biurowej mieszkańcy mają możliwość tworzenia inicjatyw biznesowych na miejscu, rozwijając tym samym gospodarkę miasta.

Powstawanie budynku

diagram 1.png
diagram 2.png
bottom of page